Seznam zboží na stránkách našeho e-shopu je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Objednání zboží

Objednání zboží nastává okamžikem vložení do košíku, řádně vyplněným objednávkovým formulářem se všemi kontaktními údaji a odesláním. Odeslaná objednávka zboží je závazné uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem, který na jejím základě zboží z vlastních finančních prostředků zajistí. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží pro zákazníka pokud je skladem u dodavatele.

 1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
  • jméno a příjmení (obchodní firmu a sídlo), nebo bydliště kupujícího, telefon kupujícího a emailové spojení
  • IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost
  • vybraný produkt, který jednoznačně určuje předmět objednávky
  • množství požadovaných kusů produktů
  • vybraný způsob dodání zboží a platby
 2. Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající pomocí e-mailu "avízo o doručení objednávky", v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo před zasláním avíza zásilky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky, a to pouze v případě, že produkty nebyly již prodávajícím fakturovány - zaslány. Neučiní-li tak, je objednávka považována mezi stranami za závaznou a zákonná záruční doba a mechanismus uplatňování vad se řídí Obchodním zákoníkem. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů. Zprávu prodávajícímu o případných vadách zboží je nutné podat písemnou formou bez zbytečného odkladu a to nejdéle do 3 dnů od převzetí zboží.

Termíny dodání zboží

Zboží, které je skladem u distributora obvykle zasíláme druhý den po obdržení objednávky (pokud je dnem objednávky pátek, den odeslání zboží je pondělí následující týden). Pokud zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka s informací o termínu dostupnosti, nebo dodání. V případě, že zákazník objedná několik typů zboží z nichž některé nejsou momentálně skladem a trvá na zaslání alespoň dostupného zboží z objednávky, bude poštovné účtováno i v druhé zásilce! Neplatí u objednávek nad 4900,-Kč.

Ceny zboží

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží v našem e-shopu.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazníkovi bude odeslán e-mail s potvrzením a přehledem objednávky pro kontrolu.

Zákazník i dodavatel mají právo kdykoli před dodáním zboží od objednávky odstoupit a to i telefonicky. Dodavatel sdělí zákazníkovi důvod odstoupení a případně navrhne náhradní řešení.

Nabídka, nebo cena zůstávají v platnosti po dobu 14-ti kalendářních dnů od učinění objednávky nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

Způsoby platby

Platba na dobírku při zasílání smluvním dopravcem (Česká pošta), hotově při osobním vyzvednutí nebo převodem na účet prodávajícího.

Faktura je vždy součástí dodávky. Absence těchto dokladů bude uznána týden od dodání zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má „při obchodu na dálku“ dle zákona č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 právo jednostranně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zásilky. Toto právo má zákazník pokud dodání bude prováděno Obchodním balíkem nebo dopravní službou. Toto odstoupení oznámí písemně na naši adresu nebo e-mailem a zboží zašle zpět na naši adresu běžným balíkem. Nezasílejte dobírkou - zboží nebude přebráno!

Podmínky odstoupení od smlouvy dle zák. č. 367/2000

 • zboží musí být v původním obalu
 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být kompletní a nepoškozené
 • musí obsahovat kompletní dokumentaci.

Po kontrole dodržení výše uvedených podmínek bude kupujícímu vrácena celá kupní cena a to do 30-ti dnů (dle zákona) od naskladnění vráceného zboží a to buď převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku zejména v následujících případech:

 • předmětem smlouvy je dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • v ostatních případech uvedených v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku

Náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran tak, jak jí vznikly.

Ochrana osobních dat

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těichto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Provozovatel

Provozovatelem tohoto e-shopu je Pavel Zatloukal

 • IČ: 75830515
 • Tel.: +420722720840
 • E-mail: pavel@fagotovestrojky.cz